Zoom Kobe I

Zoom Kobe I
Black/Varsity Maize
Zoom Kobe I
Black/White
Zoom Kobe I
Flint Grey/White-University Blue
Zoom Kobe I Zoom Kobe I Zoom Kobe I
Zoom Kobe I
White/Red-Black
Zoom Kobe I
White/White-Medium Grey-Canyon Gold
Zoom Kobe I
Black/Varsity Purple
Zoom Kobe I Zoom Kobe I “Blackout”
Zoom Kobe I
Varsity Purple/Maize-White
“Home”