Adidas Kobe 1

Kobe I
Silver/Black
Kobe I
White/Yellow
Kobe I Kobe I